Danh m?c chnh

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Ki?n th?c TM?T

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Tel: 04. 6290 7428

Hotline: 093 680 4 680

Home Thi?t k? website gi?i thi?u doanh nghi?p
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:413. Error 9: Invalid character

Thi?t k? website gi?i thi?u doanh nghi?p

Gi thi?t k? website dnh cho doanh nghi?p ?p ?ng ???c yu c?u l?n v? thng tin, s?n ph?m...???c c?p nh?t v thay ??i th??ng xuyn. D??i ?y l g?i c?a chng ti cc ch?c n?ng cho 1 website doanh nghi?p thng th??ng ?? b?n tham kh?o

1. Module S?n Ph?m

Module ny cho php doanh nghi?p chia thnh nhi?u danh m?c s?n ph?m c th? t? thay ??i theo nhu c?u v d? nh? chia thnh s?n ph?m n?i th?t, s?n ph?m m? ngh?, s?n ph?m nng s?n...vvv. Trnh by thng tin, hnh ?nh gi thnh c?a s?n ph?m theo d?ng e-catalog. M?i s?n ph?m s? c 1 form ??t hng ?i km, gip khch hng
d? dng ??t hng.

2. Module D?ch V?

Hi?n th? thng tin, hnh ?nh v? cc d?ch v? c?a doanh nghi?p trn website. M?i d?ch v? c 1 form yu c?u d?ch v? ?i km, cho php khch hng d? dng linh? khi c?n thi?t.

3. Module Tin T?c

Modul cho php chia nh? thnh nhi?u lo?i tin khc nhau v d? tin trong n??c, tin qu?c t?, tin t?c cng ngh?, tin n?i b?...

4. Module FAQ - Nh?ng cu h?i th??ng g?p

Module ny gip doanh nghi?p ??ng t?i cc cu h?i th??ng g?p c?a khch hng v n?i dung tr? l?i t? pha doanh nghi?p, t?o ci nhn chuyn nghi?p ??i v?i ng??i xem v? s?n ph?m - d?ch v? c?a mnh. Tch h?p ch?c n?ng gip khch hng thu?n ti?n g?i nh?ng yu c?u, ?? ngh?, ?ng gp ki?n... ??n doanh nghi?p.

5. Module Tuy?n D?ng

Cho php doanh nghi?p ??ng t?i cc thng tin tuy?n d?ng nh?m tm ki?m cc ?ng vin ti?m n?ng cho mnh.

6. Module T?o th?m d ki?n, bnh ch?n

Doanh nghi?m c th? ??a ra nh?ng cu h?i ?? th?m d ki?n c?a khch hng khi vi?ng th?m website.

7. Module Qu?ng Co Tr?c Tuy?n

Cho php doanh nghi?p qu?n l cc banner, logo c?a cc ??i tc trn website mnh, t?o ngu?n thu t? website.

8. Module Ti?n ch tm ki?m

Bao g?m 2 ch?c n?ng tm ki?m: Tm nhanh v tm nng cao. Tm nhanh: cho php ng??i xem tm ki?m nhanh b?t k? thng tin no trong website thng qua thao tc ??n gi?n l nh?p t? kha c?n tm v nh?n Enter ?? ra k?t qu?. Tm nng cao: cho php ng??i xem gi?i h?n khu v?c tm ki?m thng tin ?? k?t qu? hi?n th? ra chnh xc h?n...V d?: tm c d?u v khng d?u...

9.Module b? ??m, th?ng k website

Bao g?m b? ??m s? ng??i ? truy c?p, ?ang truy c?p website, ??m s? l?n ? ???c xem cho t?ng s?n ph?m, th?ng k website c b?o s?n ph?m, bao l??t truy c?p, bao khch ?ang tr?c tuy?n...theo ngy, theo gi?

10.Modulelin h? tr?c tuy?n

Cho php khch lin h?, ph?n h?i, ??t hng v?i doanh nghi?p thng qua h? th?ng website khi c nhu c?u.

Trn ?y l cc module c? b?n m m?t website doanh nghi?p th??ng s? d?ng. N?u qu khch c?n thm b?t k? thng tin g, xin vui lng lin h? v?i chng ti theo ??a ch? ?? ???c t? v?n mi?n ph.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CNG TY CP PHT TRI?N CNG NGH? TR?C TUY?N VI?T NAM
??a ch?: L 18/1 Nguy?n Th? ??nh - C?u Gi?y - H N?i
Tel: 04. 2213 8894 / 2213 8896
Fax: 04. 3556 2684
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ??a ch? email ny ? ???c b?o v? t? spam bots, b?n c?n kch ho?t Javascript ?? xem n. ??a ch? email ny ? ???c b?o v? t? spam bots, b?n c?n kch ho?t Javascript ?? xem n. ??a ch? email ny ? ???c b?o v? t? spam bots, b?n c?n kch ho?t Javascript ?? xem n.
Wesite: http://www.vietnamonline.vn