Danh m?c chnh

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Ki?n th?c TM?T

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Tel: 04. 6290 7428

Hotline: 093 680 4 680

Home Thi?t k? website cho l?nh v?c du l?ch-??t tour...
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:413. Error 9: Invalid character

Thi?t k? website cho l?nh v?c du l?ch - ??t tour

Cng ty b?n ?ang c nhu c?u thi?t k? website du l?chv?i cc tnh n?ng chuyn nghi?p, ph?c v? cho kinh doanh hi?u qu? trn Internet, website cho l?nh v?c du l?ch g?m:

- Website hi?n th? danh sch ch??ng trnh du l?ch (tour) theo cc th? lo?i khc nhau?
- Hi?n th? thng tin, hnh ?nh m t? chi ti?t v? Tour du l?ch b?n c?n cung c?p cho khch hng?
- Cho php khch hng ??t Tour (Booking) qua m?ng?
- Cung c?p cc thng tin, hnh ?nh gi?i thi?u v? ??t n??c, con ng??i Vi?t Nam?
- Cung c?p cc cng c? tr? gip cho khch hng khi ?i du l?ch: Thng tin my bay, thng tin tu h?a, thu xe, th?i ti?t, chuy?n ??i ti?n t??
- Thi?t k? website chuyn nghi?p ph h?p v?i trang website chuyn v? du l?ch?

Ch?c n?ng chnh:

1. Qu?n l thng tin Tour (ch??ng trnh du l?ch):
- Tn Tour du l?ch
- Gi Tour n?u c
- Th? lo?i Tour (Adventure Tours, Classical Tours, ...)
- Hnh ?nh minh h?a
- L?ch trnh Tour (Ha Noi - Sapa - Mai Chau - ...)
- Thng tin chi ti?t Tour: Thng tin chi ti?t v? k? ho?ch ...
- ??t tour du l?ch

2. Tm ki?m Tour
- Tm ki?m ??n gi?n
- Tm ki?m nng cao

3. Qu?n l thng tin khch s?n:
- Tn khch s?n
- Gi phng
- H?ng (3 sao, 4 sao, 5 sao)
- ??t t?i T?nh, Thnh ph?
- Hnh ?nh minh h?a
- ??t phng

4. Cng c? Du l?ch (Travel Tools) :
- Ph??ng ti?n giao thng: My bay, t, Tu h?a, ...
- Th?i ti?t
- T? gi ngo?i t?

5. Thng tin h?u ch cho khch du l?ch: Cc bi vi?t gi?i thi?u thng tin h?u ch cho khch du l?ch
6. ?i?m ??n (Destination): Cc bi vi?t gi?i thi?u v? ?i?m ??n
7.Hi?n th? danh m?c Tour khuy?n m?i
8. Hi?n th? danh m?c Tour bn ch?y
9. Tin t?c & S? ki?n
10. Th?ng k l??t ng??i truy c?p
11. Qu?n l banner, qu?ng co
12. Ch?c n?ng lin h?
13. Ch?c n?ng h? tr? khch hng
14. Thng tin v? th? t?c thanh ton, g?i nh?n hng

Hy lin h? chng ti ?? ???c t? v?n thi?t k? website t?t nh?t.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CNG TY CP PHT TRI?N CNG NGH? TR?C TUY?N VI?T NAM
??a ch?: L 18/1 Nguy?n Th? ??nh - C?u Gi?y - H N?i
Tel: 04. 2213 8894 / 2213 8896
Fax: 04. 3556 2684
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ??a ch? email ny ? ???c b?o v? t? spam bots, b?n c?n kch ho?t Javascript ?? xem n. ??a ch? email ny ? ???c b?o v? t? spam bots, b?n c?n kch ho?t Javascript ?? xem n.
Wesite: http://www.vietnamonline.vn