Danh m?c chnh

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Ki?n th?c TM?T

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Tel: 04. 6290 7428

Hotline: 093 680 4 680

Home D?ch v? Thi?t k? ?? h?a
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:413. Error 9: Invalid character

Thi?t k? logo - Thi?t k? brochure

Thi?t k? logo: Logo l ph?n quan tr?ng trong vi?c th? hi?n nhn hi?u, tn tu?i cho doanh nghi?p b?n. M?t cng ty c tnh c?nh tranh cao khi tn cng ty, s?n ph?m ho?c d?ch v? c?a n tr? nn n?i b?t h?n so v?i cc ??i th? c?nh tranh khc. ?? t?o nn 1 hnh ?nh n?i b?t nh? v?y, logo l m?t ph?n khng th? thi?u trong vi?c th? hi?n th??ng hi?u. Cho d b?n c?n thi?t k? l?i logo s?n c c?a mnh, ho?c b?n c?n thi?t k? m?i m?t logo cho nh?m qu?ng b cho th??ng hi?u m?i.

Thi?t k? brochure: M?t brochure ???c thi?t k? t?t s? lm?t s? ??u t? hi?u qu? mang l?i l?i ch cho doanh nghi?p trong t??ng lai. Brochure s? gp ph?n t?o nnm?t hnh ?nh chuyn nghi?p- uy tn v? doanh nghi?p b?n tr??c m?t cng chng. M?t brochure ???c thi?t k? t?t khng ch? ??n thu?n l cc hnh ?nh ?? h?a thng th??ng, m h?n th? n?a, n mang theo cc thng ?i?p ti?m ?n m b?n mu?n nh?n g?i ??n khch hng c?a mnh. ?y l nhn t? quan tr?ng trong vi?c t?o ?n t??ng ??u tin cho khch hng v? tnh chuyn nghi?p v s? uy tn c?a cng ty. Trong m?ts? tr??ng h?p, quy?t ??nh cu?i cng c?a khch hng khng ch? ph? thu?c vo n?i dung c?a thng ?i?p b?n ??a ra, n cn ph? thu?c vo cch trnh by thng ?i?p ? nh? th? no.

Chng ti l cng ty
thi?t k? ?? h?a chuyn nghi?p trong vi?c th? hi?n cc thng ?i?p ? thng qua cc m?u thi?t k? logo, brochure ngh? thu?t, ?n t??ng, ?? l?i 1 hnh ?nh kh qun trong lng ng??i xem. Ngoi ra chng ti cn chuyn thi?t k? banner, cataloge, poster, in ?n qu?ng co, nh?m gip cc doanh nghi?p c th? qu?ng co ??n ng??i tiu dng.

?? bi?t thm chi ti?t xin qu doanh nghi?p lin h? 04-2213 8896 -0906 232 986 .Chng ti s?
t? v?n mi?n ph cho doanh nghi?p ?? l?a ch?n th??ng hi?u ph h?p nh?t.

T? kha: Thi?t k? ?? h?a, thi?t k? logo, thi?t k? brochure, thiet ke do hoa, thiet ke logo, thiet ke brochure, thiet ke banner

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CNG TY C? PH?N PHT TRI?N CNG NGH? TR?C TUY?N VI?T NAM (VIETNAM TECHNOLOGY)
??a ch?: P12A05 - FLC Group - L ??c Th? - M? ?nh- T? Lim - H N?i :: Tel: 04. 6 290 7428 :: Fax: +84-4 - 3 7878 487
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. | Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. :: Wesite: http://www.vietnamonline.vn