Danh m?c chnh

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Ki?n th?c TM?T

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Tel: 04. 6290 7428

Hotline: 093 680 4 680

Home D?ch v? Thi?t k? Website
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:413. Error 9: Invalid character

Thi?t K? Website - Web Design

Tr?i qua g?n 10 n?m hnh thnh v pht tri?n chng ti ? c nh?ng b??c pht tri?n khng ng?ng trong vi?c pht tri?n v thi?t k?website cho doanh nghi?p. N?u qu khch ? c t??ng trong vi?c xy d?ng, thi?t k? v pht tri?n website ?? qu?ng b cho doanh nghi?p, t? ch?c ho?c c nhn mnh. B?n c th? yn tm giao ph vi?c ny cho ??i ng? giu kinh nghi?m trong l?nh v?c thi?t k? website c?a chng ti.

V?i nh?ng
cng c? thi?t k? website m?i nh?t hi?n nay v m?t qui trnh thi?t k? website chuyn nghi?p chng ti ??m b?o r?ng d? n web ???c th?c hi?n ?ng theo yu c?u c?a qu khch cng v?i m?t th?i gian h?p l. V?i gi c? h?p l v ???c xem l cng ty thi?t k? website c gi thi?t k? t?t nh?t so v?i cc d?ch v? thi?t k? website khc. Doanh nghi?p, t? ch?c ho?c c nhn b?n s? s? h?u m?t website ???c thi?t k? chuyn nghi?p v?i m?c gi c?nh tranh nh?t.

- Ngn ng? l?p trnh, thi?t k? website:

Html/Dhtml, Javascript, PHP, PERL, JSP, Java, Servlet, EJB, WML, XML/XSL ,ASP/ASP.NET, Visual C++/MFC/C# , Visual Basic/VB.NET, Java Script/VB Script, PL/SQL

- H? ?i?u hnh ?? s? d?ng sau khi thi?t k? website:

Windows Platform, Win 9x/NT/2000/XP/2003, Apple, Sun Solaris, Linux

- Ph?n m?m h? tr? l?p trnh web, thi?t k? web:

CORBA/IIOP, SOAP, COM/DCOM, JINI, Sun Open Net Environment, MSMQ/JMQ, Microsoft Transaction Server, J2EE/EJB, .NET Frameworks

- Ph?n m?m ?ng d?ng trn my ch?:

IIS, Silver Stream Application Server, MS Site Server Comm. Edition, JWebSphere Application Server.

- Hy l?a ch?n gi thi?t k?websitewebsite thch h?p:

1. Thi?t k? website dnh cho gi?i thi?u cng ty, s?n ph?m, d?ch v?...
2.
Thi?t k? website dnh cho th??ng m?i ?i?n t?, bn hng, du l?ch, tin t?c...
3.
Thi?t k? website theo gi c?, theo ngnh ngh?, theo yu c?u ring...

Hy l?a ch?n gi d?ch v? thch h?p v
lin h? cho chng ti. VietNamTechnology xin chn thnh c?m ?n Qu khch ? s? d?ng d?ch v? c?a chng ti.
- Download bo gi thi?t k? website:
T?i v?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CNG TY C? PH?N PHT TRI?N CNG NGH? TR?C TUY?N VI?T NAM (VIETNAM TECHNOLOGY)
??a ch?: P12A05 - FLC Group - L ??c Th? - M? ?nh- T? Lim - H N?i :: Tel: 04. 6 290 7428 :: Fax: +84-4 - 3 7878 487
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. | Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. :: Wesite: http://www.vietnamonline.vn