Danh m?c chnh

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Ki?n th?c TM?T

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Tel: 04. 6290 7428

Hotline: 093 680 4 680

Home D?ch v?
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:413. Error 9: Invalid character

D?ch v? SEO - Qu?ng co website trn Google

B?n ?ang lm ch? m?t website cho c nhn, cng ty,d? n...?Hay qu?n tr? website th??ng m?i ?i?n t?? N?u b?n mu?n pht tri?n website c?a b?n v ??a n hi?n di?n trn Internet, th gi?i php qu?ng b website l m?t gi?i php hi?u qu? nh?t, pht tri?n hnh ?nh, th??ng hi?u website c?a cng ty trn Internet, m? r?ng danh sch khch hng, t?ng th? h?ng web trn th? gi?i, gip cho ??c gi? trn Internet bi?t ??n truy c?p vo v ??t hng nhi?u h?n.

Vi?c quan tr?ng nh?t c?a d?ch v? qu?ng b website tr?n gi l ph?i ??a ???c cc t? kha v? s?n ph?m - d?ch v? c trong website c?a qu khch ln Top danh sch cc website ??u tin trn cc c? my ch? tm ki?m nh?: Google, Yahoo, Msn...


Quy trnh qu?ng b website:
1. Ti?p nh?n yu c?u c?a khch hng.
2. Kh?o st k?t qu? v phn tch tnh c?nh tranh c?a nh?ng t? kha (keywords) m khch hng yu c?u khi cho ra k?t qu? tm ki?m.
3. ??a ra
chi?n l??c qu?ng b website c?a doanh nghi?p b?n.
4. Tham kh?o c?u trc h? th?ng website c?a
doanh nghi?p b?n nh?m ??a ra s? t?i ?u cho h? th?ng ph h?p v?i cc ?i?u ki?n tm ki?m c?a cc nh cung c?p d?ch v? nh? Google, Yahoo Search,...
5. Bo gi
6. Nghi?m thu v hon t?t
SEO cho nh?ng yu c?u website doanh nghi?p b?n c th? h?ng trn cc cng c? tm ki?m.

??n gi: Lin h?
- Chi ph tr?n gi tr? hai l?n:
+ L?n 1:Tr? tr??c60% ngay sau khi k h?p ??ng
+ L?n 2: Thanh ton 40% cn l?i sau07 ngy k? t? ngywebsite c?a b?n ln h?ng nh? cam k?t v th?c hi?n h?p ??ng duy tr.

Cam k?t:
Chng ti cam k?t th?c hi?n ??y ?? v ??t ???c k?t qu? cao cc cng vi?c qu?ng b nh? trn. Tr??ng h?p khng ??t nh? cam k?t chng ti s? hon tr? kinh ph ? thu c?a khch hng 100%.

B?n c?n cung c?p thng tin saucho chng ti:

1. S? t? kha, c?m t? kha (phn bi?t t? khac d?u vt? kha khng d?u)m b?n mu?n qu?ng b cho s?n ph?m, d?ch v??
2. ???ng d?n vo website c?a b?n (link website)?
3. B?n mu?n website c?a mnh n?m v? tr th? bao nhiu t? 1-10 trang ??u tin?
4. Qu?ng b website trn google.com.vn hay google.com?
5. Th?i gian duy tr k?t qu? x?p h?ng trn?

Sau khi cung c?p ??y ?? cc thng tin vo email: support@
vietnamonline.vn b?n s? nh?n ???c bo gi s?m nh?t c?a chng ti

L?u :
- Chng ti ch? th?c hi?nqu?ng b website c?a qu khch khi ? nh?n ???c
thanh ton ??u ?? nh?h?p??ng? ktheo ?ng ??a ch?, s? ti kho?n c?a cng ty.
- Cc yu c?u khc qu khch c th?
lin h? tr?c ti?p t?i hotline c?a cng ty ?? nh?n ???c t? v?n mi?n ph. Xin c?m ?n qu khch..!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CNG TY C? PH?N PHT TRI?N CNG NGH? TR?C TUY?N VI?T NAM (VIETNAM TECHNOLOGY)
??a ch?: P12A05 - FLC Group - L ??c Th? - M? ?nh- T? Lim - H N?i :: Tel: 04. 6 290 7428 :: Fax: +84-4 - 3 7878 487
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. | Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. :: Wesite: http://www.vietnamonline.vn