Danh m?c chnh

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Ki?n th?c TM?T

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Tel: 04. 6290 7428

Hotline: 093 680 4 680

Home D?ch v? L?u tr? website
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:413. Error 9: Invalid character

L?u tr? website - Web hosting - Host Vi?t Nam

C?m ?n qu khch ? s? d?ng d?ch v? l?u tr?website - hosting c?a cng ty chng ti, chng ti cung c?pl?u tr?websitev?i 2 lo?i my ch? l Server??t t?iVi?t Namv Server??t t?iUSA, ??m b?o v? t?c ??, gi r?, h? tr? ??y ?? cc cng ngh? m?i nh?t v b?o m?t t?t nh?t cho qu khch hng, d? dng m? r?ng dung l??ng, m? r?ng b?ng thng khi c?n nng c?p, h? tr? tr?c tuy?n v qua ?i?n tho?i 24x7.

Hosting l n?i l?u tr? t?t c? cc trang Web, cc thng tin, email, d? li?u, hnh ?nh trn m?t my ch? Internet, Web Hosting ??ng th?i c?ng l n?i di?n ra t?t c? cc ho?t ??ng giao d?ch, trao ??i thng tin gi?a website v?i ng??i s? d?ng Internet v h? tr? cc ph?n m?m Internet ho?t ??ng. Cung c?p cho doanh nghi?p v?a vnh? ?? qu?ng b hnh?nh thng qua website ho?c Mail Server ?? trao ??i lin l?c.

S? d?ng d?ch v? c?a chng ti, khch hngs? ???c h? tr?:
- H? tr? Windows Server v Linux Server.
- H? tr? giao th?c FTP - c?p nh?t website vo b?t c? th?i ?i?m no.
- B?ng thng ?? l?n ?? ph?c v? cc ho?t ??ng giao d?ch, trao ??i thng tin c?a website di?n ra nhanh chng.
- H? tr? cc d?ch v? trn website nh? g?i mail: POP3 , E-mail Forwarding, Webmail, upload qua trang Web,...
- Ch? ??ng t?o cc subdomain.
- B?o m?t cao.
- Nng c?p Server lin t?c.

SERVER M? (LINUX)

Tn gi hosting THU100 THU200 THU500
Dung l??ng ??a c?ng 100Mb 200Mb 500Mb
B?ng thng hng thng 2000Mb 5000Mb 7000Mb
Phhng thng

2$

3$

7$


SERVER VI?T NAM (LINUX)

Tn gi hosting THV100 THV200 THV500
Dung l??ng ??a c?ng 100Mb 250Mb 500Mb
B?ng thng hng thng 2000Mb 5000Mb 7000Mb
Phhng thng

4$

7$

10$


SERVER VI?T NAM (WINDOWS)

Tn gi hosting THV100 THV200 THV600
Dung l??ng ??a c?ng 100Mb 200Mb 600Mb
B?ng thng hng thng 2000Mb 4000Mb 9000Mb
Phhng thng

4$

7$

12$

D?ch v? ph? tr?i:
- MS SQL Server: Thm 1 database ti?p theo: 50.000 VN?
- Bandwidth - B?ng thng: Thm 1000 MB bandwidth ti?p theo: 50.000 VN?
- Webspace - Dung l??ng: Thm100 MB Webspace ti?p theo: 100.000 VN?

Ghi ch :
- Hosting dng Cpanel X
- Cc h?p ??ng th?c hi?n t?i thi?u l 6 thng, ch?a bao g?m VAT 10%

Demo cPanel and WHM

D??i ?y l m?t s? Demo c?a cPanel v WHM ?? qu khch hng c th? tham kh?o cc tnh n?ng. M?t s? tnh n?ng ? ???c ?n ?i v l do b?o m?t.

Dnh v?i khch hng L?u tr? web: ??ng nh?p s? d?ng th? t?i ?y: Cpanel 11 Demo
Ti kho?n: x3demob
M?t kh?u: x3demob

Dnh cho khch hng l ??i l l?u tr? web, VPS, Server: ??ng nh?p s? d?ng th? t?i ?y: Cpanel/WHM 11 DEMO
Ti kho?n: demo
M?t kh?u: demo

Trn ?y ch? l nh?ng tnh n?ng chung c?a cPanel v WHM. Th?c t? khi s? d?ng s? c? m?t s? tnh n?ng b? thay ??i ho?c g? b? ?? ph h?p v?i ng??i s? d?ng.

Tham kh?o thm:
1. T? v?n tn mi?n - domain
2. H?i ?p tn mi?n - domain

T? kha: l?u tr? website, hosting, host, thu host, my ch?, luu tru website, thue host, shared hosting, cheap hosting, host gi r?, host linux, mua host, host php, host Vietnam, hosting usa

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CNG TY C? PH?N PHT TRI?N CNG NGH? TR?C TUY?N VI?T NAM (VIETNAM TECHNOLOGY)
??a ch?: P12A05 - FLC Group - L ??c Th? - M? ?nh- T? Lim - H N?i :: Tel: 04. 6 290 7428 :: Fax: +84-4 - 3 7878 487
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. | Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. :: Wesite: http://www.vietnamonline.vn